Behandlingsmetoder
OMT
OMT står för Ortopedisk manuell terapi vilket innebär att vi undersöker och behandlar rygg, nacke och kroppens övriga leder.
OMT - Ortopedisk manuell terapi | Elena fysioteam

Vi behandlar manuellt med mobilisering och manipulation av leder, muskeltöjning samt anpassad träning. Behandlingen syftar till att återställa ledens normala rörlighet, minska smärta och stärka muskulaturen omkring lederna för att hitta en balans i kroppen. Träning med och utan redskap är en stor och viktig del i behandlingen. Hemprogram samt träning är ofta viktiga för att du ska förbättras snabbt och varaktigt.  

Ett förstagångsbesök innehåller samtal, undersökning, funktionsdiagnos, behandlingsplan samt instruktioner om vad du kan göra hemma mellan behandlingstillfällena. I undersökningen tittar vi på samspelet mellan leder och muskler. Vi letar efter orsaken till imbalansen i den drabbade kroppsdelen. Behandlingen syftar till att återställa rörligheten i leden samt styrkan och och balansen i muskulaturen.

IDROTTSMEDICIN
Idrottsmedicin innefattar den medicinska kunskapen inom motion och idrott samt funktionsdiagnos, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd med hjälp av  rörelse och belastning.
Idrottsmedicin | Elena fysioteam

Idrottsmedicinen omfattar alla åldrar, från barn och ungdomar till äldre patienter som vill leva ett aktivt och funktionellt liv. Det kan exempelvis vara akut omhändertagande av en nyskadad led, överbelastningsskador samt rehabilitering efter operation. Skador som är vanligt förekommande är korsbands- samt meniskskador, löparknä, hopparknä, schlatter, impingement i axeln, hälsenebesvär, tennis- eller golfarmbåge etc.

Ett förstagångsbesök innehåller samtal, undersökning, funktionsdiagnos, behandling samt genomgång av hemövningar. Vi tittar mycket på imbalans i muskelgrupper, sidoskillnader samt svagheter som behöver återställas för att återgå till tidigare aktivitetsnivå. Stor vikt läggs även på att uppnå full rörlighet i den skadade leden. Gemensamt formuleras ett målkontrakt där rehabiliteringstiden och dess innehåll specificeras.  

Utformning av tränings / rehabprogram sker efter de specifika undersökningsfynd som hittas vid förstagångsbesöket. Vi jobbar mycket med elektrisk muskelstimulering i form av NMES/Compex för att aktivera ”vilande” eller svag muskulatur samt återställa en god muskulär balans. Andra behandlingar kan vara redcord för att väcka vilande muskulatur, kinesiotejp i smärtlindrande eller stabiliserande syfte, triggerpunktsbehandling, mobilisering i smärtlindrande syfte eller för att öka en leds rörlighet.

Rehabiliteringen är aktiv, individspecifik, funktionell och idrottsspecifik och syftar till att minska smärta samt återställa muskulär imbalans och svagheter. Fokusering på en snabb återgång till tidigare aktivitet och aktivitetsnivå.

AKUPUNKTUR
Akupunktur härstammar från traditionell kinesisk medicin.
Akupunktur | Elena fysioteam

Med modern västerländsk forskning har man kunnat visa att akupunktur kan användas för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd.  

När nålarna sätts in i särskilda punkter i muskulaturen skickas impulser via tunna nerver från det behandlande området till hjärnan. Som svar på stimuleringen ökar centrala nervsystemet produktionen av olika ämnen tex endorfin, kroppens eget morfin som bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen i
området där nålarna sitter.  

Akupunktur har bra effekt vid muskel och ledsmärtor, artros, reumatologiska sjukdomar och migrän. Även vissa typer av illamående, muntorrhet samt övergångsbesvär kan behandlas med akupunktur.

TENS – SMÄRTLINDRING
TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) används vid både akuta och långvariga smärttillstånd.
TENS – smärtlindring | Elena fysioteam

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud eller i nervsystemet. Metoden har även visat sig ge smärtlindring och förbättrad sårläkning vid cirkulationsrubbningar och är effektiv vid behandling av illamående. TENS kan räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling.  

Vid TENS utnyttjas nervsystemets egna smärthämmande mekanismer på två olika sätt. Vid högfrekvent TENS stimuleras aktiviteten i nervtrådar som minskar impulsöverföringen i smärtbanorna vilket ger smärtlindring. Smärtlindring med lågfrekvent TENS uppkommer genom frisättning av kroppens egna, morfinliknande ämnen, endorfiner.

REDCORD (NEURAC)
Metoden består av speciellt utvecklade övningar i slingor. Syftet med behandlingen är att återställa smärtfria rörelsemönster och uppnå funktionell förbättring.
Redcord (neurac) | Elena fysioteam

Behandlingen utmanar muskelinteraktionen och fokuserar på orsaken till problemen – inte bara på symptomen.  

Forskning visar att smärta och /eller inaktivitet kan ändra signalflödet från hjärnan till musklerna. Denna störning kan leda till förlorad muskelinteraktion och innebär att en del muskler måste “ta över jobbet” från andra muskler och därmed bli överbelastade och smärtande. Behandlingen återaktiverar och stärker de försvagade musklerna så de överlastade musklerna avlastas och funktionen förbättras. Detta kan ofta resultera i omedelbar smärtlindring och en förbättrad funktion.  

Behandlingen ska vara smärtfri och utan negativa biverkningar. Övningarna kan upplevas tunga och utmanande men ger gott resultat om de utförs kontrollerat och noggrant. För långvarig effekt krävs uppföljande egenträning.

NMES - MUSKELSTIMULERING
NMES (Neuromuskulär elektrisk stimulering) är en klinisk internationellt väletablerad sjukgymnastisk behandlingsmetod inom idrottsmedicinsk rehabilitering.
NMES – muskelstimulering | Elena fysioteam

Elektrisk stimulering kan skapa motoriska responser hos patienter med nedsatt eller förlorad förmåga till frivillig muskelaktivitet. Metoden är ett komplement till annan sjukgymnastisk behandling och bör kombineras med aktiv träning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning.  

Vid NMES stimuleras motoriska nerver i syfte att skapa muskelkontraktioner. Dessutom stimuleras beröringsfibrer vilket ger smärtlindring.  

NMES används bl.a. för att förhindra postoperativ muskelsvaghet, bibehålla eller öka muskelstyrka och/eller det aktiva rörelseomfånget i en led, cirkulationsökning vilket främjar läkning av en skada, minska muskulär svaghet samt nedsatt volym.