Fysioterapeuter/sjukgymnaster | Elena fysioteam
om oss

Elena fysioteam

ELENA fysioteam startades av Ewa Lystad och Anna-Lena Byhlin i september 1998. Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom sjukgymnastik/fysioterapi. Vi är specialiserade inom Ortopedisk Manuell Terapi och har där den högre kompetensen OMT steg 3. Vi har även utbildning i idrottsmedicin och akupunktur.

Vi tar emot alla typer av skador och besvär från leder, muskler, skelett och nerver. Exempel på vanliga skador kan vara traumatiska knäskador såsom korsband eller menisk, hälsenebesvär, axelskador av traumatisk eller överbelastande karaktär, ryggskott, nackspärr etc. Vi jobbar även med rehabilitering efter olika operationer.  

Vi erbjuder undersökning och behandling som syftar till att bota, lindra och förebygga smärttillstånd och skador i leder, muskler, skelett och nerver. Sjukgymnasten/fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering. Vi använder oss av behandlingsmetoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi går kontinuerligt på konferenser och vidareutbildningar inom vårt kompetensområde för att hålla oss uppdaterade i nya forskningsresultat och behandlingsmetoder.  

Ett personligt och trevligt bemötande är en självklarhet för oss.

Välkommen!

Vi är medlemmar i Fysioterapeuterna

Ewa Lystad | Elena fysioteam
Ewa Lystad
Sjukgymnastexamen 1988

• Examen OMT steg 3 – Ortopedisk Manuell Terapi • Akupunktur för smärta och sjukdom varav vidareutbildning och praktik i Sri Lanka • Medicinsk Tränings Terapi MTT • Medicinsk Funktionell Träning MFT • Idrottsmedicin steg 2 • McKenzie • Elektroterapi för muskelstimulering

Anna-Lena Byhlin | Elena fysioteam
Anna-Lena Byhlin
Sjukgymnastexamen 1987

• Examen OMT steg 3 – Ortopedisk Manuell Terapi • Akupunktur för smärta och sjukdom varav vidareutbildning och praktik i Kina och Sri Lanka • Medicinsk Tränings Terapi MTT • Medicinsk Funktionell Träning MFT • Idrottsmedicin steg 2 • Fysisk aktivitet vid hälsa och sjukdom