Fysioterapeuter/sjukgymnaster | Elena fysioteam
om oss

Elena fysioteam

ELENA fysioteam hette tidigare ELENA sjukgymnastik och drevs under 17 år av Anna-Lena Byhlin och Ewa Lystad. Under 2014 kom Eleonor Bott in i verksamheten och 2015 flyttade kliniken till nya större lokaler. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom sjukgymnastik / fysioterapi med steg 3 inom OMT och specialistkompetens inom Idrottsmedicin. Vi arbetar även med akupunktur vid olika smärttillstånd.  

Vi tar emot alla typer av skador och besvär från leder, muskler, skelett och nerver. Exempel på vanliga skador kan vara traumatiska knäskador såsom korsband eller menisk, hälsenebesvär, axelskador av traumatisk eller överbelastande karaktär, ryggskott, nackspärr etc. Vi jobbar även med rehabilitering efter olika operationer.  

Vi erbjuder undersökning och behandling som syftar till att bota, lindra och förebygga smärttillstånd och skador i leder, muskler, skelett och nerver. Sjukgymnasten/fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering. Vi använder oss av behandlingsmetoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi går kontinuerligt på konferenser och vidareutbildningar inom vårt kompetensområde för att hålla oss uppdaterade i nya forskningsresultat och behandlingsmetoder.  

Ett personligt och trevligt bemötande är en självklarhet för oss.  

Vi har en träningssal som är 140 m² stor där vi lägger upp program anpassat till varje patients förutsättning och målsättning.

Välkommen!

Vi är medlemmar i Fysioterapeuterna

Ewa Lystad | Elena fysioteam
Ewa Lystad
Sjukgymnastexamen 1988

• Examen OMT steg 3 – Ortopedisk Manuell Terapi • Akupunktur för smärta och sjukdom varav vidareutbildning och praktik i Kina och Sri Lanka • Medicinsk Tränings Terapi MTT • Medicinsk Funktionell Träning MFT • Idrottsmedicin steg 2 • McKenzie • Elektroterapi för muskelstimulering

Anna-Lena Byhlin | Elena fysioteam
Anna-Lena Byhlin
Sjukgymnastexamen 1987

• Examen OMT steg 3 – Ortopedisk Manuell Terapi • Akupunktur för smärta och sjukdom varav vidareutbildning och praktik i Kina och Sri Lanka • Medicinsk Tränings Terapi MTT • Medicinsk Funktionell Träning MFT • Idrottsmedicin steg 2 • Fysisk aktivitet vid hälsa och sjukdom

Eleonor Bott | Elena fysioteam
Eleonor Bott
Sjukgymnastexamen 1999

Elektiv kurs idrottsmedicin och idrottsrehabilitering • OMT 1 • Akupunktur för smärta och sjukdom • Idrottsmedicin och vetenskaplig metodik • Idrottsmedicin steg 2 • CEFAR Elektroterapi och idrottsmedicin • Fysisk aktivitet vid hälsa och sjukdom • Redcord Neurac 1 • Magisterutbildning i idrottsvetenskap, GIH • Fysioterapeuternas Specialistkompetens inom Idrottsmedicin • Barn och ungdomars skador och rehabilitering, SRK • Har arbetat på olika idrottsmedicinska kliniker i Stockholm, exempelvis Capio Artro Clinic.